• سرویس 20 مگابیت غیر حجمی
 • سرویس 30 مگابیت غیر حجمی
 • سرویس 50 مگابیت غیر حجمی
 • سرعت پایه
  20 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  100 گیگ 200 گیگ 200.000 تومان --------------- --------------- ---------------
  300 گبگ 600 گیگ --------------- 585.000 تومان --------------- ---------------
  600 گیگ 1200 گیگ --------------- --------------- 1.140.000 تومان ---------------
  1200 گیگ 2400 گیگ --------------- --------------- --------------- 2.220.000 تومان
 • سرعت پایه
  30 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  110 گیگ 220 گیگ 250.000 تومان --------------- --------------- ---------------
  330 گیگ 660 گیگ --------------- 735.000 تومان --------------- ---------------
  660 گیگ 1320 گیگ --------------- --------------- 1.440.000 تومان ---------------
  1320 گیگ 2640 گیگ --------------- --------------- --------------- 2.820.000 تومان
 • سرعت پایه
  50 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  120 گیگ 240 گیگ 300.000 تومان --------------- --------------- ---------------
  360 گیگ 720 گیگ --------------- 885.000 تومان --------------- ---------------
  720 گیگ 1440 گیگ --------------- --------------- 1.740.000 تومان ---------------
  1440 گیگ 2880 گیگ --------------- --------------- --------------- 3.420.000 تومان

سرویس های مندرج در جداول فوق دارای تائیدیه به شماره (524824) 521753 ، 521740 (524823) ،  521729 (524821) از سازمان تنظیم مقررات می باشند.
جهت مشاهده لیست پیام رسان های داخلی با تعرفه ترجیحی یک سوم و نشانی سایتهای داخلی با تعرفه ترجیحی نیم بها اینجا کلیک نمایید.