لیست قیمت تلفن ثابت افرا تل

تعرفه تلفن ثابت NGN

ردیفنوع مکالمهنرخ مکالمه ( ریال )
1هر دقیقه مکالمه خط تلفن ثابت به ثابت داخل استانی (بین شبکه ای )39
2هر دقیقه مکالمه خط تلفن ثابت به ثابت داخل استانی ( درون شبکه ای )25
3هر دقیقه مکالمه خط تلفن ثابت به ثابت بین استانی ( بین شبکه ای )297
4هر دقیقه مکالمه خط تلفن ثابت به ثابت بین استانی ( درون شبکه ای )160
5هر دقیقه مکالمه خط تلفن ثابت به همراه شرکت ارتباطات سیار 563
6هر دقیقه مکالمه خط تلفن ثابت به سایر اپراتور های خط تلفن همراه563

هزینه برقراری اتصال هر خط تلفن 2.000.000 ریال می باشد.

به مبلغ فوق 9% به عنوان مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.