• اینترنت بیسیم 1 مگابایت غیرحجمی
 • اینترنت بیسیم 2 مگابایت غیرحجمی
 • اینترنت بیسیم 4 مگابایت غیرحجمی
 • اینترنت بیسیم 8 مگابایت غیرحجمی
 • اینترنت بیسیم 16 مگابایت غیرحجمی
 • سرعت پایه
  1 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  ماهیانه 10 گیگ 20 گیگ 25.000 نومان --------------- --------------- ---------------
  ماهیانه 30 گیگ 60 گیگ 55.000 تومان --------------- --------------- ---------------
 • سرعت پایه
  2 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  ماهیانه 15 گیگ 30 گیگ 40.000 تومان --------------- --------------- ---------------
  ماهیانه 45 گیگ 90 گیگ 85.000 تومان --------------- --------------- ---------------
 • سرعت پایه
  4 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  ماهیانه 20 گیگ 40 گیگ 60.000 تومان --------------- --------------- ---------------
  ماهیانه 60 گیگ 120 گیگ 120.000 تومان --------------- --------------- ---------------
 • سرعت پایه
  8 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  ماهیانه 30 گیگ 60 گیگ 100.000 تومان --------------- --------------- ---------------
  ماهیانه 90 گیگ 180 گیگ 190.000 تومان --------------- --------------- ---------------
 • سرعت پایه
  16 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  ماهیانه 80 گیگ 160 گیگ 175.000 تومان --------------- --------------- ---------------
  ماهیانه 200 گیگ 400 گیگ 355.000 تومان --------------- --------------- ---------------

مشترکین گرامی دقت فرمایید در صورت عبور از سطح ترافیک مصرف منصفانه(FUP) ، سرعت سرویس شما تا پایان دوره به یک هشتم کاهش می یابد؛ در این صورت با خرید ترافیک اضافه یا تمدید سرویس ، سرعت شما به سرعت قبل باز خواهد گشت و ضمناً ترافیک تعلق گرفته به صورت ماهیانه می باشد.
سرویس های مندرج در جداول فوق دارای تائیدیه 522205 از سازمان تنظیم مقررات می باشند.
جهت مشاهده لیست پیام رسان های داخلی با تعرفه ترجیحی یک سوم و نشانی سایتهای داخلی با تعرفه ترجیحی نیم بها اینجا کلیک نمایید.