• یک ماهه
 • سه ماهه
 • شش ماهه
 • یک ساله
 • سرعت پایه
  4up to 40 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  10 گیگ ------------- 67.000 تومان ------------- ------------- -------------
  15 گیگ ------------- 93.800 تومان ------------- ------------- -------------
  25 گیگ ------------- 120.600 تومان ------------- ------------- -------------
 • سرعت پایه
  4up to 40 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  45 گیگ ------------- ------------- 229.140 تومان ------------- -------------
  100 گیگ ------------- ------------- 470.340 تومان ------------- -------------
  204 گیگ ------------- ------------- 804.000 تومان ------------- -------------
 • سرعت پایه
  4up to 40 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  102 گیگ ------------- ------------- ------------- 482.400 تومان -------------
  300 گیگ ------------- ------------- ------------- 1.306.500 تومان -------------
  504 گیگ ------------- ------------- ------------- 2.010.000 تومان -------------
 • سرعت پایه
  4up to 40 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  60 گیگ ------------- ------------- ------------- ------------- 643.0200 تومان
  120 گیگ ------------- ------------- ------------- ------------- 723.600 تومان
  408 گیگ ------------- ------------- ------------- ------------- 1.720.560 تومان
  804 گیگ ------------- ------------- ------------- ------------- 3.216.000 تومان

سرویس های مندرج در جداول فوق دارای تائیدیه 522841 از سازمان تنظیم مقررات می باشند.
جهت مشاهده لیست پیام رسان های داخلی با تعرفه ترجیحی یک سوم و نشانی سایتهای داخلی با تعرفه ترجیحی نیم بها اینجا کلیک نمایید.