• یک ماهه
 • سه ماهه
 • شش ماهه
 • یک ساله
 • سرعت پایه
  4up to 40 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  25 گیگ ------------- 90.000 تومان ------------- ------------- -------------
 • سرعت پایه
  4up to 40 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  100 گیگ ------------- ------------- 351.000 تومان ------------- -------------
  204 گیگ ------------- ------------- 600.000 تومان ------------- -------------
 • سرعت پایه
  4up to 40 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  300 گیگ ------------- ------------- ------------- 975.000 تومان -------------
  504 گیگ ------------- ------------- ------------- 1.500.000 تومان -------------
 • سرعت پایه
  4up to 40 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  408 گیگ ------------- ------------- ------------- ------------- 1.284.000 تومان
  804 گیگ ------------- ------------- ------------- ------------- 2.400.000 تومان

سرویس های مندرج در جداول فوق دارای تائیدیه 522841 از سازمان تنظیم مقررات می باشند.
جهت مشاهده لیست پیام رسان های داخلی با تعرفه ترجیحی یک سوم و نشانی سایتهای داخلی با تعرفه ترجیحی نیم بها اینجا کلیک نمایید.