• یک ماهه
 • سه ماهه
 • شش ماهه
 • یک ساله
 • سرعت پایه
  4up to 40 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  30 گیگ ------------- 135.000 تومان ------------- ------------- -------------
 • سرعت پایه
  4up to 40 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  45 گیگ ------------- ------------- 255.000 تومان ------------- -------------
  102 گیگ ------------- ------------- 525.000 تومان ------------- -------------
  201 گیگ ------------- ------------- 891.000 تومان ------------- -------------
 • سرعت پایه
  4up to 40 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  152 گیگ ------------- ------------- ------------- 540.000 تومان -------------
  300 گیگ ------------- ------------- ------------- 1.452.000 تومان -------------
  504 گیگ ------------- ------------- ------------- 2.154.000 تومان -------------
 • سرعت پایه
  4up to 40 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  144 گیگ ------------- ------------- ------------- ------------- 810.000 تومان
  420 گیگ ------------- ------------- ------------- ------------- 1.950.000 تومان
  804 گیگ ------------- ------------- ------------- ------------- 3.480.000 تومان

سرویس های مندرج در جداول فوق دارای تائیدیه 526211 از سازمان تنظیم مقررات می باشند.
جهت مشاهده لیست پیام رسان های داخلی با تعرفه ترجیحی یک سوم و نشانی سایتهای داخلی با تعرفه ترجیحی نیم بها اینجا کلیک نمایید.