• سرویس 1 مگابیت غیر حجمی
 • سرویس 2 مگابیت غیر حجمی
 • سرویس 3 مگابیت غیر حجمی
 • سرویس 4 مگابیت غیر حجمی
 • سرویس 8 مگابیت غیر حجمی
 • سرویس 16 مگابیت غیر حجمی
 • سرعت پایه
  1 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  75گیگ 150 گیگ ------------- ------------- 120.000 تومان -------------
  150 گیگ 300 گیگ ------------- ------------- ------------- 240.000 تومان
 • سرعت پایه
  2 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  20 گیگ 40 گیگ 25.000 تومان ------------- ------------- -------------
  60 گیگ 120 گیگ ------------- 75.000 تومان ------------- -------------
  120 گیگ 240 گیگ ------------- ------------- 150.0000 تومان -------------
  240 گیگ 480 گیگ ------------- ------------- ------------- 300.000 تومان
 • سرعت پایه
  3 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  27 گیگ 54 گیگ 35.000 تومان ------------- ------------- -------------
  80 گیگ 160 گیگ ------------- 105.000 تومان ------------- -------------
  165 گیگ 330 گیگ ------------- ------------- 210.000 تومان -------------
  330 گیگ 660 گیگ ------------- ------------- ------------- 420.000 تومان
 • سرعت پایه
  4 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  35 گیگ 70 گیگ 40.000 تومان ------------- ------------- -------------
  100 گیگ 200 گیگ ------------- 120.000 تومان ------------- -------------
  جشنواره مشترکین جدید 120 گیگ 240 گیگ ------------- 75.000 تومان ------------- -------------
  200 گیگ 400 گیگ ------------- ------------- 240.000 تومان -------------
  400 گیگ 800 گیگ ------------- ------------- ------------- 480.000 تومان
 • سرعت پایه
  8 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  27 گیگ 54 گیگ 40.000 تومان ------------- ------------- -------------
  50 گیگ 100 گیگ 50.000 تومان ------------- ------------- -------------
  120 گیگ 240 گیگ ------------- 105.000 تومان ------------- -------------
  150 گیگ 300 گیگ ------------- 150.000 تومان ------------- -------------
  120 گیگ 240 گیگ ------------- ------------- 180.000 تومان -------------
  300 گیگ 600 گیگ ------------- ------------- 300.000 تومان -------------
  جشنواره تمدید سرویس 400 گیگ 800 گیگ ------------- ------------- 300.000 تومان -------------
  240 گیگ 480 گیگ ------------- ------------- ------------- 300.000 تومان
  360 گیگ 720 گیگ ------------- ------------- ------------- 420.000 تومان
  600 گیگ 1200 گیگ ------------- ------------- ------------- 600.000 تومان
 • سرعت پایه
  16 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  25 گیگ 50 گیگ 40.000 تومان ------------- ------------- -------------
  50 گیگ 100 گیگ 50.000 تومان ------------- ------------- -------------
  90 گیگ 180 گیگ 80.000 تومان ------------- ------------- -------------
  300 گیگ 600 گیگ ------------- 240.000 تومان ------------- -------------
  600 گیگ 1200 گیگ ------------- ------------- 480.000 تومان -------------
  جشنواره تمدید سرویس 780 گیگ 1560 گیگ ------------- ------------- 480.000 تومان -------------
  780 گیگ 1560گیگ ------------- ------------- ------------- 600.000 تومان
  1200 گیگ 2400 گیگ ------------- ------------- ------------- 960.000 تومان

 • 1- به آستانه مصرف هر یک ازسرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است.
 • 2- آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.
 • 3- منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد و نام آنها در این لیست درج شده است.
 • 4- ترافیک پیام‌رسان ‌های داخلی مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طبق مصوبه ۲۶۵ بصورت یک سوم بها محاسبه می‌شود.
 • 5- منظور از ترافیک بین الملل، هر ترافیک با میزبانی خارجی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در خارج از کشور می باشد مانند اینستاگرام، تلگرام، گوگل و ….
 • 6- مطابق با مصوبه ۲۵۱ مصرف هر گیگ از ترافیک بین الملل ۲ برابر مصرف هر گیگ از ترافیک داخلی محاسبه می شود.
 • 7- در تمامی سرویس ها، FUP یکجا به مشترک داده می شود و مدیریت مصرف بنا بر میل مشترک در یک دوره می باشد.
 • 8- سرعت سرویس ها برای ۹۵ درصد مواقع تضمین می شود و ممکن است در ۵ درصد مواقع کاهش یابد.
 • 9- مبلغ مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد.
 • 10- هزینه‌ی راه‌اندازی و نصب این سرویس‌ها 15000 تومان است.
 • 11- هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)، ۶۰.۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام اولیه از مشترکین دریافت خواهد شد.
 • 12- هزینه ی ایاب و ذهاب جهت نصب و راه اندازی و رفع خرابی ۴۵.۰۰۰ تومان می باشد.
 • 13- برای کسب اطلاعات بیشتر مصوبه ۲۶۶ و ۲۶۸ سازمان تنظیم مقررات را مطالعه فرمائید.
 • 14- جزئیات پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات ، مطابق ضوابط مصوبه ۲-۱۷۷ سازمان تنظیم مقررات به پیوست قرارداد مشترکین میباشد.
 • 15- سرویس های مندرج در جدول فوق دارای شماره تاییدیه 519179 و 521646 از سازمان تنظیم مقررات می باشند.


جهت مشاهده لیست پیام رسان های داخلی با تعرفه ترجیحی یک سوم و نشانی سایتهای داخلی با تعرفه ترجیحی نیم بها اینجا کلیک نمایید.